Category: 5e i 6e
El dilluns 29 d'octubre ens van portar ous gallats (fecundats) d'una granja. Un cop a l'escola, ens van explicar com s'havien de cuidar: Han d'estar a una temperatura de 37º C aproximadament. Cada dos dies s'ha de posar aigua perquè l'ambient estigui humit. S'ha de girar cada dia perquè tingui una temperatura correcta per tots
Treballem en grups d'experts: Cada equip nomena un representant per a cada tema. Es constitueix un grup d'experts que després han de retornar el que han après al seu equip SUMMEM. Un cop compartida la informació sobre moviments voluntaris, involuntaris, reflexos... revisem la fotografia inicial de l'itinerari i completem l'explicació que en fèiem abans d'haver
Per entrar en matèria, hem fotografiat les respostes del nostre cos a diferents estímuls i hem provat d'imaginar com es produeixen. Després hem compartit les nostres fotos i el dibuix del qual creiem que ens mou amb els altres equips. I no anem desencaminats, com podeu veure!
As a CLIL project (Projecte d’Escola Multilingüe-AICLE ) in 3rd cycle, students from 5th primary have been taught a part of our Medi curriculum through English for the last two terms (Science). In the first term the topic was Living Things. During that term they were introduced to the five Kingdoms (Plants, Animals, Monera, Protist