Projecte Coeducació

Projecte Coeducació

Què és la coeducació?

La coeducació és l’acció educativa fonamentada en el reconeixement de les potencialitats i individualitats de les nenes i els nens, i de les noies i els nois, independentment del seu sexe, orientació afectivosexual, identitat o expressió de gènere, potenciant així la igualtat real d’oportunitats.
La coeducació cerca l’eliminació de tota mena de discriminació per raó de gènere, sexe o orientació afectivosexual i el respecte de la diversitat de l’alumnat.

Per implementar les diferents mesures, s’ha creat una comissió multidisciplinar en la que participen docents i famílies i es basen en el PROJECTE DE CONVIVÈNCIA del departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

VEURE PROJECTE

Docents

  • Itziar Carrillo: Professora i referent del projecte

  • Anna Gargallo: Coordinadora d’Acció Tutorial i Pastoral

  • Dani González: Coordinador de primària i secundària musical

  • Lourdes Guxens: Directora pedagògica de Secundària

  • Neus Nieto: Directora pedagògica d’infantil i primària

Representants de l'AFA

  • Anna Cascante

  • Marta Cascante

  • Estefania Salvat

Setembre 2019