Aquests dies hem iniciat al pati del Temps del migdia activitats lúdiques i educatives que ens ajuden a relacionar-nos i aprendre amb el joc.

Jocs de pilota en grup, el joc de bitlles, artistes que amb guixos pinten el seu propi pati!

TEMPS DEL MIG DIA... A JUGAR!!

bookmark