Memòria de la Formació Professional de l’Escola Pia Catalunya 2015-16

Ens plau compartir la Memòria resum de la Formació Professional realitzada a l’Escola Pia Catalunya durant el passat curs.